Videogaléria z našich aktivít a vystúpení

Pozrite si bohatstvo našich aktivít

Strana 3 z 4

Choreografia: Z teho konca na tem koniec | Choreografi: Koletív

Choreografia: Kyjáčkový tanec | Choreografka: Katarína Berédiová, úprava: Jaroslav Beredi

Choreografia: Kyjáčkový tanec | Choreografka: Katarína Berédiová

Choreografia: Žeň sa, pajtáš | Choreografka: Malvína Zolňanová

Dievčenská spevácka skupina - Zmes - Veje vetor hore dolinami

Dievčenská spevácka skupina - Zmes - Pod oblôčkom záhradôčka