Speváci

Naši speváci nám prinášaju veľmi pekné výsledky

Početný rad sólo spevákov predstavoval selenčský spolok na rôznych súťažiach, ale aj na podujatiach, ktoré boli organizované doma a za hranicami. Od roku 2015 sólo speváci pre spolok vyspievali početné ocenenia na festivaloch Cez Nadlak je v Rumunsku, a to Anna Berédiová 1. cenu, Zlatko Klinovský 1. cenu a Kristína Krajčíková a Jana Trusinová boli odmenené špeciálnymi cenami. Na festivale v Pivnici Stretnutie v pivnickom poli Anna Berédiová získala 2. cenu odbornej poroty, špeciálnu cenu a odmenený bol aj jej kroj. Zlatko Klinovský získal dve 3. ceny odbornej poroty. Roku 2022 náš spolok v Pivnici predstavovala Michaela Papová a získala 3. cenu odbornej poroty za prednes.

Jana Trusinová (autor fotografie: Jaroslav Berédi)   

Kristína Krajčíková a Andrej Pavlov

Anna Berédiová (autor fotografie: Ondrej Miháľ)

Zlatko Klinovský (zdroj: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak)

Magdaléna Kaňová (2021)