Divadelná sekcia


Viac informácií o divadle.

S divadlom sa začalo pracovať dávneho 06. januára roku 1895, keď sa Juliana Medvedcká rozhodla režírovať jednoaktovku Pán Tomáš, v ktorej účinkovalo 9 hercov. A tak sa to roztočilo.

V rokoch 1895 až 1949 sa v Selenči divadelné predstavenia hrávali pri evanjelickej a katolíckej cirkvi a v rámci rôznych organiazácií, ako sú MOMS, Národný front, Čítací krúžok, AFŽ, Remeselnícke družstvo, Športový klub Kriváň a Dobrovoľný hasičský spolok. V tomto období v Selenči zahrali asi 30 divadelných hier. V období Druhej svetovej vojny sa divadlá nehrávali.

Roku 1949 sa divadelníctvo dostáva do rúk kultúrno-osvetového spolku Jána Kollára, ktorý dal dokopy všetkých ochotníkov oboch konfesií v Selenči. V rámci hasičského spolku sa odohralo 12 divadelných predstavení ešte do roku 1958, keď aj divadelná činnosť zaniká.

Od roku 1949 až po súčasnú dobu ochotníci Kultúrno-umeleckého spolku nacvičili nasledovné divadelné hry:

 • 1949 - Statky-zmätky
 • 1950 - Podozrivá osoba
 • 1951 - Pytačky, Hora volá, Mozoľovci, Moc
 • 1952 - Ženba, Medveď
 • 1953 - Záveje, Vzorný národovedec, Oklamaní klamári, Roztržitý, Posledná izba
 • 1954 - Starý zaľúbenec, Chce sa vydať, Strýko, Zaživa v nebi, Deti jedného otca
 • 1955 - Bačova žena, Čertov mlyn, Dobrá bolesť čo dá pojesť, Sluha dvoch pánov
 • 1956 - Maliarečka, Za frontom, Falošní pytači, Ťažké chvíle, Tá naša Marča, Keď sa bačkor opapučí
 • 1957 - Truc na truc, Kamenný chodníček, Testina do domu, spokojnosť z domu, Prevrátený svet, Deväť zemiakov, Ľudia
 • 1958 - Zlá žena, Statočný valach, Slobodní manželia, Marína Havranová
 • 1959 - Exekútor v sukniach, Krutý život
 • 1960 - Pani ministrová, Konopáreň, Keď vonia zem, Lekcia
 • 1961 - Zlomená pýcha, Prvý obed v manželstve, Peniaze
 • 1962 - Denník Anny Frankovej, Chudobná rodina, Škriatok
 • 1963 - Kristína
 • 1964 - Doktor, Záveje
 • 1965 - Pán Tomáš
 • 1966 – Ó, tie ženy
 • 1967 - Čertov mlyn

V rokoch 1968-1972 divadelná činnosť pri spolku utíchla.

 • 1972 - Posledná izba
 • 1973 - Nebožtík
 • 1974 - Pytliakova žena, Bytčianka z doliny
 • 1975 - Nový život
 • 1976 - Meteor
 • 1978 - Meridián, Divadlo v dome
 • 1979 - Kamenný chodníček
 • 1980 - Petrolej
 • 1983 - Verona
 • 1990 - Oklamaní klamári, Pani richtárka
 • 1992 - Hora volá
 • 1993 - Skrytá kamera
 • 1995 - Pri príležitosti 100 rokov divadla v Selenči - Pán Tomáš
 • 1995 - Kríza
 • 1997 - Pánik

Od roku 1997 divadelná činnosť pri spolku a vôbec v Selenči zanikla až do roku 2007, keď sa činnosť divadelnej odbočky obnovila premiérou hry Žobrácke dobrodružstvo.

 • 2009 - Strašne ošemetná situácia
 • 2011 - Dvojník pána Barana
 • 2012 - Dobrá bolesť čo dá pojesť
 • 2014 – Krpčeky svätého Floriána
 • 2016 - Cirkevná daň

Od začiatku jestvovania Kultúrno-umeleckého spolku, réžiu divadelných hier mali na starosti:

 • Juraj Krížov
 • Adam Rago
 • Ján Turčan
 • Juraj Berédi
 • Jozef Kováč
 • Karol Burčiar
 • Svetlana Zolňanová
 • Vlasta Faďošová

V súčasnosti je na tom poste Rastislav Rybársky.