Tanečná sekcia

Viac informácií o našich tanečníkoch.

Hovorí sa, že rock and roll a beetová hudba podnietili vznik folklórnych skupín za cieľom zachovávania slovenských ľudových tradícií. V Selenči však prvá folklórna skupina vznikla pre potreby zúčastnenia sa na Slovenských národných slávnostiach. Generácie tanečníkov narodených začiatkom 30. rokov minulého storočia už nie sú medzi nami.

Prvý významnejší festival, na ktorý spomínajú niekdajší folkloristi bol v roku 1968 vo Východnej.

Selenčský folklór dosiahol svoj rozkvet pod vedením Kataríny Berédiovej, keď sa v roku 1978 zúčastnil na festivale Podpolianske slávnosti v Detve na Slovensku a potom na početných festivaloch v Slovínsku, na balkánskej prehliadke v Ochride, v Nemecku. V tomto období spolok získal aj najvyššie vojvodinské uznanie z oblasti kultúry - Iskru kultúry a Októbrovú cenu Obce Báč. Túto generáciu tanečníkov prestriedala folklórna skupina pod vedením Anny Burčiarovej a vystupovali na festivale Tancuj, tancuj... a na početných manifestáciách doma a na Slovensku.

Koncom deväťdesiatych rokov Selenčania majú podpísanú družbu s Pukancom v Slovenskej republike.

Koncom deväťdesiatych rokov dorastenci detského folklórneho súboru Pramienok, ktorý pracoval pri škole, pokračujú s prácou aj v mene Kultúrno-umeleckého spolku. Pod vedením Svetlany Zolňanovej získavajú vyznamenania na pokrajinskej úrovni, zúčastňujú sa na festivaloch na Slovensku, v Grécku, Turecku a v Bulharsku.

Po choreografiách Ivany Horvátovej sa do folklórnych vôd zapája Malvína Zolňanová a dnešní folkloristi sa pod jej vedením prezentujú na domácich festivaloch v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. 

Neskôr Malvínu vystriedal skúsený tanečník Marijan Trusina.

V súčasnosti je na poste umeleckého vedúceho Jaroslav Berédi.

Choreografia Žatva v roku 2016 v Báči

SNS 2016 - Báčsky Petrovec