Niekoľko slov o našom spolku

Od založenia až po dnes

75. výročie spolku

Písal sa rok 1947 keď Selenčania, ktorí sa venovali kultúrnej činnosti, založili spolok. Rozhodli sa ho pomenovať po známej česko-slovenskej osobnosti Jánovi Kollárovi, ktorého meno nosí aj základná škola v Selenči. Takto novozaložený Kultúrno osvetový spolok bol aktívny na rôznych poliach kultúry.

Prvý orchester viedol Juraj Zolňan, známejší ako Báťa Ďurko. Vtedy naďaleko známy primáš, ktorý zoskupil selenčských hudobníkov a spolu tvorili ľudový orchester. Ďalej orchester nacvičoval odborník Ján Nosál.

Počas osemdesiatych rokov minulého storočia pri Kultúrno umeleckom spolku pôsobili ženská, mužská a zmiešaná spevácka skupina pod vedením Jána Šimoniho. Ženská spevácka skupina dosahovala pozoruhodné výsledky na rôznych hudobno-folklórnych prehliadkach. Tieto skupiny zanechali aj hudobné nahrávky.

V časovom rozpätí od roku 1993 po 1997 pôsobil pri spolku i Komorný zbor Zvony s jeho vedúcim Dr. Jurajom Súdim.

Spolok úspešne predstavovali aj sólový speváci, ktorí sa zúčastňovali aj festivalu Stretnutie v pivnickom poli od roku 1966.

V rámci činnosti KUS pracovali: divadelná, tanečná, hudobno-spevácka, výtvarná sekcia a knižnica. V spomenutých oblastiach sa striedali početní selenčskí ochotníci, ktorí prispeli do kultúrneho bohatstva Selenče. Cieľom vždy bolo zachovať zvyky, obyčaje a tradície, ktoré boli nacvičované v podobe tanečných choreografií a následne vhodne spracované pre javiskové predvedenie.

Katarína Berédiová venovala svoj voľný čas spolku od roku 1956. Dlhé roky bola vedúcou tanečných skupín a aktívnou členkou divadelnej sekcie.

KUS bol nositeľom Októbrovej ceny obce Báč v roku 1975 a ceny Iskra kultúry Kultúrno osvetového spoločenstva SAPV v roku 1978, pod vedením Kataríny Berédiovej.

Dnes spolok počíta okolo 40 členov rôznych vekových kategórií. Najpočetnejšia je tanečná skupina. Divadelná sekcia pracuje príležitostne, keď prispieva do kultúrno-umeleckých programov rôznymi scénkami. Zlatko Klinovsky má na starosti aj orchester. Taktiež veľmi aktívnov a mnohopočetnou zložkou je Ženská (dievčenská) spevácka skupina. Aktuálnym umeleckým vedúcim je Jaroslav Berédi, ktorý nacvičuje spevácke a tanečnú sekciu.

Tanečná a spevácka skupina sa pravidelne zúčastňujú folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch. Taktiež vystupujú na rôznych festivaloch a programoch, ako doma, tak aj v zahraničí.

Od roku 2023 máme podpísanú zmluvu o spolupráci so ZŠ Jána Kollára v Selenči. Tak DFS Pramienok z časti patrí aj spolku. Sprevádza ich spolkov orchester a Anna Čapeľová pomáha pri nacvičovaní detského súboru.

Použitá literatúra: Selenča 1758 – 1998, KULTÚRA, Báčsky Petrovec.