Orchester

Selenča mala vždy veľa muzikantov, ktorí hrali v celom regióne

V prvých rokoch pôsobenia (vtedy) kultúrno-osvetového spolku Jána Kollára, hrali akoby dva orchestre: jeden pod vedením primáša - huslistu Juraja Zolňana a druhý pod vedením primáša - huslistu Jána Obera. Orchester aktívne pôsobil, sprevádzal všetky vystúpenia spevákov a tanečníkov.

Potom prišiel odborník Ján Nosál, významný selenčský hudobník, ktorý tiež pôsobil pri spolku. Spolok pod jeho vedením nacvičil a nahral niekoľko piesní a zmesou.

Do činnosti spolku sa zapojil aj Ján Šimoni, ktorí dlhé roky pôsobil ako vedúci orchestra a speváckych skupín.

Po ňom nastúpil harmonikár Juraj Berédi - Ďuky. Počas jeho pôsobenia spolok organizoval mnohopočetné kultúrno-umelecké programy a večierky. Bol iniciátorom prvého detského festivalu Detský kľúčik, kde deti spievali slovenské ľudové pesničky. Zorganizoval festivaly v jednom roku a na úkor úspechu a popularity tohto podujatia, bez jeho súhlasu si tento festival prevzali iní, ktorí ho organizujú do dnes pod iným názvom. Na Destký kľúčik však Selenčania radi spomínajú, lebo bol charakterizovaný kvalitou ako orchestrom, tak i spevákov, bol zaujímavý a pestrý.

Ďalším obdobím spolku, po obnovenej aktívnej činnosti folkórnych skupín sa vedenia orchestra ujal Juraj Súdi ml. Prišla mladá generácia, ktorá mala veľá nápadov, ako oživiť selenčský folklór. Tak orchester, ktorí vystriedal niekoľko členov, sprevádzal tanečníkov a spevákov na rôznych festivaloch. Nahrali niekoľko piesní s dievčenskou speváckou skupinou. Vtedy spolok vydal knihu Činnosť sprevádzaná hudbou, kde je zhrnuté toto obdobie.

Aktuálne nastala generačná zmena v orchestri. Orchester počíta vyše 10 mladých hudobníkov. Vedenia sa ujali Zlatko Klinovsky a Jaroslav Berédi, ktorí aktívne pracujú s orchestrom. Táto skupinka teraz má svoje body, ktorými obohacuje vystúpenia spolku, sprevádza všetky folkórne sekcie spolku a nahrávajú piesne. Prímašom je Marek Škabla.

Jaroslav spojil orchester a spev a tak body, ktorými sa orchester predstavuje, sú spojené aj so spevom. Hudobníci zaspievajú a zahrajú a tak oslovia publikum. Spätná väzba je veľmi pozitívna, čiže v tomto smere chcú určite pokračovať aj naďalej.Orc

Sprevádzajú aj Detský folkórny súbor Pramienok na ich vystúpeniach.

 

Orchester na oslavách Dňa Selenče 2023

 

Po 75. výročí

Nahrávanie piesne Remeselnícka