Po 7 rokoch premiéra divadelného predstavenia selenčského spolku


V nedeľu 5. mája (2024) v dome kultúry v Selenči bola premiéra divadelnej hry Vitajte na zabíjačke (Welcome to na kvi-kvi). Autor tejto dolnozemskej divadelnej predlohy je Jaroslav Popović. Selenčania sa touto divadelnou hrou predstavili na tohtoročnej súťaži DIDA v Pivnici, kde získali výborné ocenenia. V úvode predstavenia sa prítomným prihovorila predsedníčka KUS Jána Kollára Malvína Zolňanová.

Mara a Jano pri spoločnom selfie (Iveta Pecníková a Rastislav Rybársky)

Jednotlivé postavy v predstavení stvárnili tak skúsení selenčskí herci ako sú: Rastislav Rybársky, Teréza Žjaková, Iveta Pecníková, ako aj debutant Jaroslav Berédi. Šepkárkou bola Jovana Rybárská a zvukár Robert Čapanda. Režisér predstavenia je Rastislav Rybársky. O ostatné prvky v predstavení sa postarali herci spoločne.

Bolo to predstavenie, ktoré u Selenčanov vyvolalo veľký záujem, o čom svedčí sieň domu kultúry vyplnená do posledného miesta. Obecenstvo nešetrilo dlahe a hercov za skvelý výkon odmenilo búrlivým potleskom. Záverom predstavenia KUS venoval účastníkom predstavenia spomienkové darčeky. Selenčania sa touto predlohou v blízkej budúcnosti predstavia obecenstvu v Laliti, v Pukanci na Slovensku a plánujú aj reprízu doma.

Návšteva manažéra Petroviča (Jaroslav Berédi)

 

Divadlo má v Selenči dlhoročnú tradíciu. Voľakedy sa hrávali divadelné predlohy v ktorých účinkoval omnoho väčší počet domácich hercov. Dnes však záujem o ochotnícke herectvo značne klesol, čo je všeobecne príznačné aj pre ostatné spolky a združenia, ktoré zápasia s nedostatkom členov, čo značne prispieva k zúženiu aktivít, ba do konca aj možnosti zániku v blízkej budúcnosti.

 

Kristína v rozhovore s rodičmi (Tereza Žjaková)

 

Spoločný úklon účinkujúcich


Autor článku a fotografií: Juraj Berédi Ďuky

 

Pieseň ku divadelnému predstaveniu: