Najviac ocenený na festivale DIDA bol KUS Jána Kollára zo Selenče


Posledné divadelné predstavenie v podaní selenčských ochotníkov Cirkevná daň sa odohralo v roku 2016. Od vtedy až podnes sa nenacvičilo a neodohralo ani jedno divadelné predstavenie. No prišiel čas na zmenu.

Divadelná predloha pod názvom Zabíjačka, naša autora Jaroslava Popovića z Báčskeho Petrovca sa dostala do rúk selenčskému ochotníkovi, dlhoročnému hercovi a režisérovi Rastislavovi Rybárskemu. Rastislav si pozorne prešiel predlohu a rozhodol sa, že divadelná sekcia KUS Jána Kollára prinesie túto predlohu na javisko.

Zoskupil ľudí, ktorí boli stáli členovia KUS Jána Kollára, aj keď sa divadelné predstavenie nenacvičovalo, ale obohacovali kultúrno-umelecké programy buď humoristickými scénkami, alebo stvárnili nejakú obyčaj zo života Selenčanov. Rozdelil úlohy a selenčskí ochotníci sa znovu pustili do nacvičovania divadelného predstavenia.

Ku samému záveru nacvičovania prišla výzva a pozvánka od organizátorov festivalu DIDA v Pivnici, aby sa divadelná sekcia prihlásila na tento festival. Keďže ide o dolnozemského autora, tak toto divadelné predstavenie mohlo byť v súťažnej kategórii festivalu. Prihlásili sa na festival, aj keď premiéru doma naplánovali na termín po festivale DIDA.

Tak divadelné predstavenie Vitajte na zabíjačke (Welcome to na kvi-kvi) malo svetovú premiéru 12. apríla 2024 na doskách pivnického domu kultúry. Po predstavení pocity boli pozitívne ako divákov, tak aj hercov. Očakávania našich hercov neboli vysoké, festivalu sa zúčastnili z lásky k ochotníckemu divadlu a s cieľom, aby sa ukázali, predstavili spolok a aby toto predstavenie nebolo zahrané len doma, ako to bolo aj s posledným divadelným predstavením.

Po predstavení spolu s autorom textu

V nedeľu 14. apríla bolo vyhodnotenie festivalu a selenčský spolok získal najviac ocenení. Sú to:

  • cena Janka Čemana za podaný najautentickejší obraz zo života dolnozemských Slovákov
  • cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora Jaroslavovi Popovićovi
  • cena Jána Kmeťka za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora
  • druhá cena za herecký výkon Rastislavovi Rybárskemu

Herci KUS Jána Kollára a autor textu Jaroslav Popović s odmenami po vyhodnotení

Plní pozitívnych dojmov a prekvapení z dosiahnutého úspechu sa selenčskí ochotníci tešia na domácu premiéru divadelného predstavenia Vitajte na zabíjačke (Welcome to na kvi-kvi), ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. mája 2024 v Dome kultúry v Selenči.

Pozývajú všetkých spoluobčanov a cezpoľných, aby prišli do Domu kultúry, zasmiali sa a oddýchli si počas predstavenia. Čaká na nich zaujímavá komédia s veľmi známou dedinskou témou zabíjačka.

Na všetkých divákov sa tešia: Jano (Rastislav Rybársky), Mara (Iveta Pecníková), Kristína (Tereza Žjaková), Petrovič (Jaroslav Berédi), šepkárka Jovana Rybárska, zvukár Robert Čapanda a technik Zdenko Nosál.

Všetci ste srdečne vítaní.  

Plagát na premiéru