Domácim spolkárom sa podarilo zreprízovať výročný koncert


Vo veľkonočnú nedeľu 31. marca 2024 sa v dome kultúry uskutočnil celovečerný koncert domáceho kultúrno-umeleckého spolku. Na žiadosť divákov zreprízovali výročný koncert Rozprávala mi stará mama. Ako aj sľubovali, koncert bol doplnený, niektoré body boli vymenené a niektoré pridané.

Súčasťou koncertu boli všetky sekcie kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára a samým tým aj všetci členovia tohto spolku. Na javisku sa striedali herci, muzikanti, speváci a tanečníci.

Koncept programu bol rovnaký ako ten z roku 2022. Témou programu bol jeden rok v Selenči, od pôstu pred Veľkou nocou, cez celý rok až po fašiangy. Príbeh rozprávali Mária Turanská a Zuzana Švecová, ktoré na záver programu dostali aj symbolický darček od členov spolku, za nenahraditeľnú pomoc pri realizácii koncertu.

V krátkosti sa prihovorila predsedníčka spolku Malvína Zolňanová a umelecký vedúci Jaroslav Berédi.

Členovia spolku a diváci hodnotia tento večer ako ďalší v rade úspešných koncertov spolku a všetci sa tešia na spoločné stretnutia nastávajúcom perióde.

S týmto koncertom KUS Jána Kollára sa predstaví 21. apríla 2024 v Starej Pazove.

Orchester pod taktoukou Mareka Škablu

Choreografia Žatva

Herci stvárnili zabíjačku

Ženská spevácka skupina súčasťou koncertu Rozprávala mi stará mama

Na záver spoločná fotografia všetkých účastníkov

Foto: Juraj Berédi - Ďuky