Vyspievaná 2. cena na festivale Rozspievané klenoty 2023


Festivalový výbor Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2023 vyzval pracovníkov základných škôl, spolkov alebo združení aby do 02. októrba beđného roka prihlásili spevákov a to v dvoch kategóriách od 7 do 10 rokov a od 11 do 14 rokov.

V nedeľu 29. októbra privítali v Kovačici spevákov a speváčky z Aradáča,B. Petrovca, Bieleho Blata, Bingule, Hložian Kovačice, Kysáča, Padini, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Vojlovice. Obecenstvo v Kovačici malo možnosť si vypočuť 24. spevákov po dve piesne - jednu pomalú a druhú rýchlu. Kroj hodnotili Kovačické ženy zo spolku, obecenstvo si tiež vybralo svojho favorita a samotný výkon a interpretáciu hodnotila porota v zložení: Ivan Babka, Jarmila Pavlíková

Mariana Marčoková a  Miroslav Juraj Bela.

Aj náš spolok mal jednu predstaviteľku. Dajana Pavlovoá spievala Cez hájiček je potvočik ja sa doňho pozerám a Tá kostolná vež pekná vysoká.

Dajana Pavlovová pred festivalom

Na festivale Rozspievané klenoty cenu obecenstva v kategórii nižších ročníkov získala Maša Košútová z Kovačice,
Cenu obecenstva v kategórii vyšších ročníkov získala Maja Durgalová z Padiny
1. cena odbornej poroty v kategórii nižších ročníkov sa dostala do rúk Emine Rohárikovej z Padiny
2. cena odbornej poroty v kategórii nižších ročníkov sa dostala Andrei Dišpiterovej z Kovačice
3. cena odbornej poroty v kategórii nižších ročníkov sa dostala Kataríne Martišovej z Kysáča. Za kroj bola tiež odmenená. V kategórii nižších ročníkov porotu oslovila svojim autentickým  krojom aj Noemi Bélová z Pivnice.
1. cenu odbornej poroty v kategórii vyšších ročníkov si vyspievala Timea Tomanová z Padiny
2. cenu odbornej poroty v kategórii vyšších ročníkov si vyspievala Dajana Pavlovová zo Selenče

2. cena odbornej poroty patrí Dajane Pavlovovej, predstaviteľky KUS Jána Kollára v Selenči

3. cena odbornej poroty v kategórii vyšších ročníkov sa dostala Lei Jašovej zo Starej Pazovy, a Lea bola odmenená aj za kroj ktorý nosila na festivale.
V tejto kategórii za kroj získal cenu aj Dário Beška z Vojlovice
Tento festival pestuje mladé nádeje, ktoré v budúcnosti veríme, budú pestovať aj našu tradíciu aj slovenskú kultúru a tým ručíme aj svoju budúcnosť.