Speváčky, tanečníci a orchester po prvýkrát v Laliti


Podujatie Tortijada sa uskutočnilo v sobotu 7. októbra 2023 v Laliti. Selenčský spolok sa na tomto podujatí predstavil po prvý krát. Dostala sa nám pozvánka pre účasť na festivale s dvoma rozličnými bodmi. Tak sme sa rozhodli, že sa do tohto vystúpenia zapoja orchester, ženská spevácka skupina a tanečníci.

 

Ženská spevácka skupina na Tortijade

 

Ženská spevácka skupina zaspievala pred lalitským obecenstvom zmes piesní pod názvom Zakukala kukulienka. Sprevádzal ich orchester kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára.

Tanečníci na podujatí Tortijada v Laliti

 

Tanečníci sa predstavili choreografiou Tanec na pätu, taktiež za sprievodu orchestra. Všetci sme dostali úprimné potlesky a tak sme si zapísali ďalšiu skúsenosť medzi ostatné.

 

Spoločná fotka Selenčanov v Laliti