Speváci na festivale Cez Nadlak je 2023


Ako to už tradične býva, koncom septembra sa Nadlakom ozýva slovenská ľudová pieseň. Tak aj teraz od 22. do 24. septembra prebiehal ďalší ročník festivalu Cez Nadlak je. 

Náš spolok predstavovali mladí speváci Marek Škabla a Patrik Jocha. Chlapci spievajú od malička, ale teraz sú v životnom období, kedy sa stávajú dospelými ľuďmi a zbierajú si nové skúsenosti a cvičia si svoje hlasivky. 

Mladí speváci na festivale v Nadlaku

 

Marek zaspieval piesne Veje vetrík, veje po ovsenom klase a Zastav hájov. Patrik zase iné dve pesničky a to Nad Selenčou jasné hviezdy hrajú a Dobre mi, dobre mi. Obi dvaja zaspievali tieto pesničky výborne. Najdôležitejšie na účasti je, že si speváci vyskúšajú spev s profesionálnym orchestrom, zaspievajú si pred cudzími ľuďmi, zbierajú skúsenosti od skúsenejších a menej skúsenejších kolegov a čo je najdôležitejšie, zoznámia sa so speváci a muzikantmi z rôznych slovenských prostredí.

Ako to zvyknú hovoriť, niekto na súťaži musí byť aj odmenený, tak odborná porota si tento rok všimla Patrika Jochu, ktorý si vyspieval tretiu cenu. Okrem poroty, Patrika si všimlo aj obecenstvo, zapôsobil na nich veľmi pozitívne a získal aj cenu obecenstva.

Dvaja kamaráti - dvaja dobrí speváci

 

Okrem Patrika a Mareka, účasť na festivale zobral a vyspieval si prvú cenu Zlatko Klinovsky. Zlatko tento rok spieval spred novosadského Šafárika. Veď nakoniec to ani nie je podstatné, dôležité je to, že navzájom spolupracujeme, kamarátime sa, dopĺňame sa, pomáhame si a to je na tom folklóre najkrajšie zo všetkého, že spája ľudí.

 

Selenčan Zlatko Klinovsky a Petrovčanka Margarita Benková predstavitelia SKC P. J. Šafárik

 

Predstaviteľom selenčského spolku piesne vybral Jaroslav Berédi a organizačnú časť a prepravu mala na starosti Malvína Zolňanová.

Foto: Malvína Zolňanová a Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak