Čas plynie a jeseň sa nám blíži aj v bežiacom roku


Pomaly sa blíži ku jeseni. Okrem konštatácie, že čas plynie a už sa nám blíži ďalšie obdobie, je to aj názov krásnej slovenskej pesničky. Inšpirovaný touto piesňou a uvedomením si, že naša činnosť je najpestrejšia a najaktívnejšia v lete a s príchodom jesene aj naše nácviky a vystúpenia sa najčastejšie končia, sme si v roku 2019 určili, že sa domácim divákom predstavíme celovečerným programom, ktorý bude niesť názov tejto piesni.

Keďže sme skupina ochotníkov, ktorí venujú svoj voľný čas tomu, čo milujú (folklóru a divadlu), je veľmi ťažké cez voľný čas pripraviť úplne nový a zaujímavý celovečerný program. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že vždy si pozveme hostí, jeden súbor alebo spolok, ktorý nám spestrí tento náš večierok. Týmto spôsobom sa navzájom zoznámime a dúfame, že tieto spolupráce budú pretrvávať aj po našom koncerte.

Divadelníci nás sprevádzali programom

2. septembra sme uskutočnili druhý ročník koncertu Pomaly sa blíži ku jeseni, kde sme si pozvali našich kamarátov z kultúrno-umeleckého strediska Zvolen z Kulpína. Kulpínčania pozvanie s radosťou prijali a spoločnými silami sme podali takmer 2-hodinový program. Obsahom tohto programu boli divadelné scénky, hudba, tance a spevy. Na striedačku sa predstavovali domáci a hostia.

Z domáceho spolku sa predstavili všetky aktívne sekcie a to sú: divadelníci, ženská spevácka skupina, orchester, dievčenská spevácka skupina, tanečníci a Jaroslav Berédi zaspieval jednu pesničku. Ukázali sme domácim, že naozaj niečo po tých večeroch robíme, že sme hrdí na to, že sme Selenčania a tou istou hrdosťou prezentujeme našu Selenču všade, kde máme príležitosť ukázať sa.

V rámci vystúpenia bol aj svadobný blok, v ktorom boli použité aj tradičné kyjáky. Tieto kyjáky mládežníci zhotovili na troch dielňách, ktoré boli ako príprava na tento program. Dielne finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Po programe nasledovala spoločná zábava, kde sme mali možnosť zosilniť tieto vzťahy a spadli aj nejaké sľuby na ďalšiu spoluprácu medzi týmito dvomi spolkami.

Hosťom ďakujeme za účasť na našom koncerte a tešíme sa na budúce stretnutie.

Tanec s nevestou

Pri organizácii sa podieľali všetci spolkári. Ideový tvorca a režisér programu bol umelecký vedúci Jaroslav Berédi, ktorý nacvičil domácich spevákov, tanečníkov a spolu so Zlatkom Klinovskym nacvičili aj orchester.

Organizačnú časť mimo javiskového diania mala na starosti predsedníčka spolku Malvína Zolňanová.

Vďaka patrí všetkým členom spolku, že priložili ruku k dielu a tým pádom sme pripravili kvalitný a nezabudnuteľný program.

Pozitívne odozvy a konštruktívne kritiky nás vždy potešia, či od nadšencov folklóru, našich rodín, kamarátov, bývalých spolkárov a všetkých ľudí, ktorí nám chcú svojou radou pomôcť ku lepšiemu výkonu.

Všetkým patrí úprimná vďaka.

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Domáci spolkári

 

Spoločná fotka všetkých účastníkov