Spolkári na podujatiach v Chorvátsku


V sobotu, 26. augusta členky ženskej speváckej skupiny a členovia orchestra KUS Jána Kollára sa zúčastnili 15. ročníka podujatia Slováci do Drlaku v Josipovci v Chorvátsku. O 19h sa začal kultúrno-umelecký program, kde vystupovali hostia z Markovca Našičkeho, z Antunovca, z Punitovca, predstavitelia Matice slovenskej z Dreňa a Jurjevca, Josipovský heligonkári, FS Bystrica z Novej Bystrice zo Slovenska, selenčskí spolkári a domáci Josipovčania.

Orchester v Josipovci

Ženská spevácka skupina spievala dve piesne a to Zakukala kukulienka na čerešni a Keď na lúčke trávičku som žala. Selenčský orchester sa predstavil zmesou vojenských piesní Dostál som jednu ceduľu. Vedúci orchestra sú Zlatko Klinovsky a Jaroslav Berédi, ktorý je zároveň aj umeleckým vedúcim spolku. Vedúce speváckej skupiny sú Mária Ilčíková a Anna Provodovská. Organizáciu mali na starosti predsedníčka spolku Malvína Zolňanová a tajomníčka Irena Gazáfiová.

Ženská spevácka skupina a orchester v Josipovci

Potom v nedeľu 27. augusta časť svojej činnosti spolkári prezentovali aj na javisku v Iloku v rámci podujatia Ilocké leto. Tu sa predstavila tanečná skupina choreografiou Jaroslava Berédiho Tanec na pätu za sprievodu orchestra, ktorý mal tiež svoj vlastný bod. Spolu s členmi orchestra spievali aj chlapci – tanečníci zmes Dostal som jednu ceduľu. Na tento spôsob Selenčania zapôsobili na divákov a Ilockému obecenstvu sa, ako bolo vidno, ich vystúpenie veľmi páčilo.
V Iloku okrem Selenčanov vystupovali aj domáci členovia MS z Iloka, dospelá skupina spevákov a tanečníkov a mladšia a staršia detská skupina. Predstavili sa aj hostia FS Hajduky z Poľska, UKPD Ivan Franko z Vukovára, KUS Sloga a predstavitelia MS v Osijeku.

Na každom z týchto podujatí sa zúčastnilo zhruba 20 členov selenčského spolku.

Všetci účastníci na podujatí Ilocké leto v Iloku

Po návrate z týchto dvoch zájazdov spolkári už priprávujú svoj celovečerný koncert Pomaly sa blíži ku jeseni, na ktorom vystúpia aj členovia KUS Zvolen z Kulpína.