Selenčania na 47. Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci


Kultúrno-umelecký spolok sa dňa 4. augusta vydal na cestu do Zuberca. Pobudli tam až do pondelka. Počas pobytu v Zuberci mali 3 vystúpenia.

Prvé vystúpenie sa uskutočnilo v Oravskom bielom potoku, kde piatok večer vystúpili pred domácim obecenstvom, ako jeden z troch zahraničných súborov. Okrem vystúpenia, súčasťou tohto podujatia bol aj krojovaný sprievod. 

Ďalšie vystúpenie bolo už oficiálne v amfiteátri Podroháčskych slávností v Zuberci. KUS Jána Kollára predviedol 20-minútový program na tomto festivale v sobotu.

V nedeľu, kvôli nepriaznivému daždivému počasiu, sa program uskutočnil v kultúrnom dome v Zuberci, kde Selenčania ukončili svoju účasť na festivale ďalším 20-minútovým programom.

Predstavili sa tromi rozličnými pásmami, zložených z hudobných, speváckych a tanečných blokov. Jednotlivo sa predstavovali orchester, v čele ktorého bol Zlatko Klinovsky a primáš Marek Škabla, tanečníci, dievčenská spevácka skupina a Sara Turanská si zaspievala ako solo speváčka. 10-členný orchester, okrem svojich bodov, sprevádzal aj všetky ostatné body nášho spolku. Tanečníci sa predstavili choreografiami Kyjáčkový tanec, Nad Selenčou a Tanec na pätu. Umeleckým vedúcim je Jaroslav Berédi, ktorý mal na starosti kompletnú organizáciu a prípravu jednotlivých bodov a blokov pre tento festival.

Organizačnú časť mala na starosti predsedníčka spolku Malvína Zolňanová. Určitú časť si na starosť zobrala tajomníčka Irenka Gazáfiová.

Veľká vďaka patrí aj členom, bývalým členom a našim kamarátom, ktorí neboli oficiálne zapojení do prezentujúcich bodov, ale pomáhali nám v rôznych predvídaných a nepredvídaných situáciách.

Aj keď tento zájazd bol obsahovo naplnený rôznymi povinnosťami, predsa si členovia spolku našli čas aj na kamarátenie a zábavu a tak si, okrem umeleckých zážitkov, priniesli domov aj krásne spomienky a spoločné zážitky.

Vďaka patrí aj Jánovi Slávikovi, ktorý náš spolok pozval na tieto slávnosti.

Cestou späť sme sa zastavili pri Oravskom hrade, ktorý je jedným zo symbolov Oravy, kde sme už po druhýkrát vystupovali.

Všetci členovia boli zodpovední, usilovní, plní elánu a všetko sa odohralo podľa plánov. Selenču predstavili v najlepšom svetle, takže všetci Selenčania môžu byť iba hrdí na členov kultúrno-umeleckého spolku. Ďakujeme našim rodinám, za všetko čo pre nás robia, za prípravu a údržbu krojov a za podporu na každom kroku.

Kyjáčkový tanec na javisku v Zuberci

 

Orchester v Zuberci

 

 

Spoločná fotka pred prvým vystúpenim v Oravskom bielom potoku

 

Spoločná fotka pri Oravskom hrade

Cestu finančne podporili NRSNM, Obec Báč AP Vojvodina a sponzori.

Ďakujeme.