Spolok znovu jeden z organizátorov Zlatého kľúča
12. Nov. 2022 | Malvína Zolňanová Zdieľať


41. ročník festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč odznel v Selenči 30. okóbra. Prítomným v sále domu kultúry bolo odprezentovaných 10 nových skladieb a v priamom prenose vysielala RTV2. Všetky skladby sú zverejnené na Youtube kanále Selenča Rs - ktorý založilo Združenie pre zachovanie kultúry tradície a umenia Selenča, kde sú už zverejnené aj niektoré minulé ročníky tohto festivalu. 

Moderátori: Malvína Zolňanová a Miroslav Gašpar


Selenčský spolkári sa zapojili tohto roku v každom slovazmysle - ako organizátori, pomoc pri technických záležitostiach, ale sa vyskúšali aj ako skladatelia, textári a interpréti. Okrem KUS Jána Kollára spoluorganizátormi 41. ročníka Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč sú aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báč a Miestne spoločenstvo Selenča. Mediálne okrem RTV2 podporila aj TV Petrovec, Rádio Nový Sad, Rádio Petrovec, Rádio Báčka, NVU Hlas ľudu, FB stránka Selenča, YT kanál Selenča RS

Pripomeňme si ako to bolo na začiatkoch z knihy Jána Šimoniho Festival slovenskej hudobnej tvroby Zlatý kľúč 1970-1998. 

Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč vznikol roku 1970 v Selenči a prvý koncert odznel 18. októbra 1970. Zakladateľom festivalu ból Kultúrno-osvetový spolok, ktorý bol neskoršie pomenovaný na Kultúrno-umelecký spolok Jńa Kollára v Selenči a jeho iniciátorom bol Ján Nosál, náš známy hudobný dejateľ. 

Ján Šimoni, ako dlhoročný predseda organizačného výboru festivalu a člen poroty, v svojej knihy píše:

V roku 1962 sme založili mládežnícky festival Selenča v znamení mladosti. V roku 1969 sme po vzájomnej diskusii s Jánom Nosálom prišli k záveru, že keď ide o festival Selenča v znamení mladosti, treba niečo zmeniť. Každý rok sa čoraz častejšie opakovali tie isté piesne a interpréti boli čo raz slabší. Okrem toho v tom čase boli v zábehu aj hudobné podujatia podobného rázu - Stretnutie v pivnickom poli a Májové stretnutie v Kysáči. Z tých a iných dôvodov bolo potrebné v Selenči organizovať niečo nové. Ján Nosál inicoval návrh aby sme organizovali festival, na  ktorom by sa verejne predviedli takéto skladby. Festival by mal súťažný charakter. Jeho návrh bol prijatý a KUS Jána Kollára v Selenči sa stal zakladateľom tohto festivalu, ktorý bol pomenovaný Festival novokomponovaných slovenskćh piesní na ľudovú nôtu.

Festival bol rokami organizovaný v Selenči, no niektoré ročníky boli usporiadané aj v Báči a v Petrovci. Festival okrem svojho pôsobenia, menil aj svoj názov.

Verejné koncerty XXII. ročníka festivalu slovenskej hudobnéj tvorby Zlatý kľúč sa organizuje 7. a 8. decembra 1996. Zmena názvu festivalu pridaním slova Zlatý kľúč bola vykonaná na zasadnutí rady festivalu 23. novembra 1996. 
Pre tento ročník súbeh bol vypísaný už v januári 1996. Pre verejný koncert bolo potrebných aspoň 16 skladieb. Konečne výberová komisia pre predvedenie na verejných koncertoch vybrala 14 detských, 18 lyrických a 18 tanečných skladieb. Tento ročník zoskupil najväčší počet skladateľov, textárov a interprétov - osvedčenćh a nádejných.

Veríme, že niektoré úryvky z tejto knihy budú slúžiť ako motivácia organizátorom, aby sa nevzdávali a dopriali festivalu žiť doma - na javisku v Selenči. Postrehmi z minulých ročníkov môžeme čerpať inšpiráciu a zveľadovať tento festival v prospech všetkých Slovákov vo Vojvodine, ale aj širšie, lebo je toto jediný festival na Dolnej zemi takéhoto rázu.

Nezavrhovať tradície, ale ich v pozitívnom smere rozvíjať vždy účinnejšie, aby ten "Zlatý kľúč" otváral dvere do našich sŕdc a s láskou pestoval zmysel pre krásu, plnší a lepší život v budúcnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                     Martin Kmeť

 

Maja Levarksá a Pavel Forero Poniger

Foto: Jaroslav Berédi

Kľúčové slová: zlaty kluc