Mužská spevácka skupina

Málopočetná ale veľmi silná sekcia

Na iniciatívu niekoľkých členov spolku, bola v roku 2021 založená mužská spevácka skupina. Na starosť si ju zobral Jaroslav Berédi s pomocou ostatných členov. Keďže medzi členmi sú aj hudobne-vzdelaní chlapci, tak to išlo ľahko a plynule.

Prvé vystúpenie mužskej speváckej skupiny bolo v júni 2021, keď sa zaznamenal Deň Selenče. Skupina predviedla Zmes vojenských piesní a sprevádzal ich Juraj Berédi - Ďuky na harmonike,

Medzi zakladateľmi sú: Jaroslav Berédi, Zlatko Klinovsky, Juraj Súdi ml., Marián Trusina, Dino Poliak a Jaroslav Pecník.

Neskôr, už spomenutú zmes vojenských piesní, skupina aj nahrala. Tak mužská spevácka skupina v aktuálnej zostave sa prezentuje na Internete formou video spotu.

Po nahrávaní prvého video spotu