Ženská spevácka skupina

Osvieženie na kultúrnom poli priniesli ženy, keď sa zoskupili a začali spievať

V roku 2023 prišli na ideu Mária Ilčíková a Anna Provodovská, že založia ženskú spevácku skupinu. Kedysi aktívne tanečníčky a speváčky v KUS Jána Kollára, pocítili, že im chýba slovenská ľudová pesnička, ale aj vystúpenia v oblasti folkóru. Zoskupili niekoľko žien, založili skupinu a hneď prišlo aj prvé vystúpenie v rámci prezentácie knihy Ľudová hudba v Selenči autora Jána Šimoniho. Hneď po prvom vystúpení počet členiek vstúpol, čo všetkých spolkárov nesmierne potešilo.

Ženská spevácka skupina však nie je úplnou novinkou. Ženy spievali v spolku už dávnejšie, zhruba 40 až 50 rokov dozadu. Majú za sebou aj rôzne nahrávky v rádiach Radio Bačka a v RTV v Novom Sade.

Obecenstvo pozitívne ocenilo naše iniciatívne speváčky a tak im to pridalo sily, aby pracovali a prinášali nové javiskové predvedenia. Spájajú piesne do zmesí s rôznou tematikou. Rady si vyberajú aj žartovné pesničky na tému rodiny a mužov, čo má tiež dobrý vplyv na obecentvo. Plánujú pokračovať tak, ako pracovali aj doteraz a obohacovať kultúrno-umelecké programy a vystúpenia spolku svojím spevom a zaujímavým javiskovým predvedením.

Pri prípravách im pomáha aj orchester, ako aj umelecký vedúci Jaroslav Berédi.

Spevácka skupina - apríl 2023

Ženská spevácka skupina s umeleckým vedúcim Jaroslavov Berédim na oslavách Dňa Selenče 2023