Dievčenská spevácka skupina

Niečo o našich šikovných dievčatách

Dievčenská spevácka skupina (teraz ju zvykneme menovať aj ženskou, keďže medzičasom nastali zmeny) vždy bola aktívna pri selenčskom spolku. S odstupom času sa jej činnosť znovu obnovila v roku 2015, keď vystúpila na domácom javisku so zmesou piesní Škoda mojho veku mladyho. Potom sa speváčky predstavili v roku 2016 zmesou Pod oblôčkom zahradôčka a v roku 2017 Veje vetor hore dolinami na FF Tancuj, tancuj... v Hložanoch. Vtedy speváčky mala na starosti Malvína Zolňanová. V roku 2018 zmes V našom dvore a v roku 2019 zmes Skade ja chodievam speváčky nacvičila Anna Berédiová pre FF Tancuj, tancuj...

Určitý čas spevácku skupinu nacvičovali Juraj Súdi ml. a Jaroslav Berédi.

ZZ vystúpenia na FFTT 2019 - Hložany (autor fotografie: foto BENKA)

Spevácka skupina spievala aj tanečníkom počas vystúpení a vystupovala spolu s nimi na početných podujatiach doma a v zahraničí.

Aktuálným vedúcim dievčenskej speváckej skupiny je Jaroslav Berédi.

SNS 2019 (autor fotografie: Juraj Berédi Ďuky)

Oslavy dňa Selenče - 2020 (autor fotografie: Juraj Berédi Ďuky)