Videogaléria
Pozrite si bohatstvo našich aktivít

Strana 2 z 2

Choreografia: Kyjáčkový tanec | Choreografka: Katarína Berédiová

Choreografia: Žeň sa, pajtáš | Choreografka: Malvína Zolňanová

Dievčenská spevácka skupina - Zmes - Veje vetor hore dolinami

Dievčenská spevácka skupina - Zmes - Pod oblôčkom záhradôčka

Choreografia: V Selenči na tanci | Choreografi: Kolektív