Program so SKC P. J. Šafárika
Spolupráca s SKC P.J.Šafárika v Selenči.