Malatiná 2017
Zúčastnili sme sa na Slovensku v rámci Bačovych dní v Malatinej.