Malvína Zolňanová

Predsedníčka:
Malvína Zolňanová

malvina.zolnanova@kusjanakollara.org

+381 63 136 16 02

Tereza Žjaková

Zástupkyňa predsedníčky, vedúca mladšej divadelnej skupiny:
Tereza Žjaková

tereza.zjakova@kusjanakollara.org

PaedDr. Svetlana Zolňanová

Tajomníčka:
PaedDr. Svetlana Zolňanová

-

Andrea Šoškićová

Pokladníčka, vedúca detskej skupiny:
Andrea Šoškićová

andrea.soskicova@kusjanakollara.org

Marijan Trusina

Vedúci tanečnej skupiny:
Marijan Trusina

marijan.trusina@kusjanakollara.org

Rastislav Rybársky

Vedúci staršej divadelnej skupiny:
Rastislav Rybársky

rastislav.rybarsky@kusjanakollara.org

Anna Berédiová

Vedúca speváckej skupiny:
Anna Berédiová

anna.berediova@kusjanakollara.org

Juraj Súdi ml.

Vedúci orchestra:
Juraj Súdi ml.

juraj.sudi@kusjanakollara.org

Bernard Govda

Vedúci knižnice:
Bernard Govda

bernard.govda@kusjanakollara.org

KUS Jana Kollara

KUS Jána Kollára

+381 631 234 567

KUS Jána Kollára
M. Tita 124
21425 Selenča, Srbsko

PIB: 101450672
Matični broj: 08055769