Predstavitelia kultúrno umeleckého spolku Jána Kollára v Selenči Anna Berédiová a Zlatko Klinovský sa zúčastnili 53. festivalu V pivnickom poli.

Festival prebiehal od 23. novembra a skončil sa záverečným večierkom v nedeľu 25. novembra, kde si naši spolkári zase zaspievali, tentokrát ako odmenení. Zlatkovi sa do rúk dostala 3. cena odbornej poroty za prednes a Anne porota udelila špeciálnu odmenu za prínos tomuto festivalu a úspešnú propagáciu slovenskej ľudovej piesne ako v Srbsku, tak aj v zahraničí. Musíme pripomenúť, že v odbornej porote, ktorú tvorili Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela bol aj etnológ, Selenčan Patrik Rago, ktorý obom spevákom pomohol pri výbere kroju a rozhodol sa odmenu pre najautentickejší ľudový odev udeliť Anne Berédiovej. 

Text: Anna Berédiová

Foto: Nataša Klinovská

Kľúčové slová: Pivnica, V pivnickom poli