V nedeľu 14. októbra v Dome kultúry v Selenči prebiehal matičný večierok.

Po príhovore PaedDr. Svetlany Zolňanovej, predsedníčke selenčského MOMS, podujatie prebiehalo v matičnom duchu povzbudzovania našej slovenskej identity. Slovenskou rečou prítomných oslovili aj KZ Zvony, spevokol evanjelickej a. v. cirkvy Ozvena, ako i Orchestrík pod vedením Dr. Juraja Súdiho. Bolo počuť recitácie, zatancovali aj členovia KUS Jána Kollára a spievali početní speváci zo Selenče a medzi nimi aj vojlovičanka Katarína Kalmárová a Boris Babík zo Starej Pazovy. Záverom, v mene NRSNM, pamätnú tabuľu udelil predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Branislav Kulík a prihovorila sa Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa.

Večierok sa zakončil tak, že všetci prítomní spolu s účastníkmi programu zaspievali matičnú hymnu Po nábreží.

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

Kľúčové slová: MOMS, Matica slovenská v Srbsku