Festival Cez Nadlak je… tohto roku oslávil 20. narodeniny a tohto jubilea sa zúčastnilo 35 spevákov, ktorí spievali jeden večer pomalú a druhý večer rýchlu pesničku. V tretí večer, čiže v nedeľu, bola revuálna časť, v ktorej spievali odmenení speváci. Je to pozoruhodný počet mladých ľudí, ktorí zachovávajú slovenské ľudové pesničky. Tento festival finančne podporuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Župný kultúrny center mesta Arad, Mestské zastupiteľstvo radnice mesta Nadlak ako i ďalší sponzori. Festival Cez Nadlak je… speváci zo Srbska navštevujú už dlhý rad rokov a každoročne získavajú pozoruhodné ocenenia. Tohto roku si Slováci z Vojvodiny odniesli až 11 cien, buď špeciálnych, alebo cien odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení: Ján Šutinský (predseda poroty), Mária Peniaková, Kristína Žukanová, Anna Medveďová a Dr. Juraj Súdi. Odborná porota odmenila v detskej kategórii: 3. cenou Mareka Škablu zo Selenče, 2. cenu získala Petrovčanka Simona Sýkorová, kým 1. si vyspievala Kristína Benciová z Nadlaku. V kategórii od 13 do 18 rokov tretia cena patrí Martine Agárskej z Boľoviec, druhá Nadlačanky Andrei Fábriovej a najlepší v tejto kategórii bol Zlatko Klinovský, ktorý reprezentoval Nový Sad. V kategórii nad 18 rokov najlepšie boli speváčky z Vojvodiny. Tretia cena patrí Petrovčanky Alexandre Brtkovej, druhou cenou sa ovenčila Katarína Kalmárová z Vojlovice a prvá cena sa dostala do Selenče. Vyspievala si ju Anna Berédiová. Výhercovia prvých cien získali i odmenu Národnej rady Slovenskej republiky.

Všetkých spevákov na tomto festivale sprevádzal orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Moderátormi boli Bianka Ucová a Juraj Cigáň. V nedeľu, keď vyspievali odmenení speváci 20. ročníka festivalu Cez Nadlak je..., pokračovala revuálna časť, v ktorej sa predstavili najúspešnejší speváci za posledných desať rokov. Medzi nich patria: Ivan Slávik, Andrea Lačoková, Anita Rybárová, Zuzana Bartošová, Renáta Rybárová (obecenstvu známa pod dievčenským priezviskom Lovásová), potom Adriana Furíková, Mária Boncá - Krajčíková a Tatiana Jašková. Potom tanečníci Všetečníci pobavili publikum v nadlackom Dome kultúry a tak sa ukončil 20. ročník festivalu Cez Nadlak je…

Kľúčové slová: Nadlak, Selenča, spev, úspech