V rámci manifestácie „Dani evropske baštine“ (Dni európskeho dedičstva) naši tanečníci vystúpili s choreografiou Kyjáčkový tanec. Tanečníci pod umeleckým vedením Marijana Trusinu sa obecenstvu predstavili v poobedňajších hodinách na pevnosti v Báči.

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Kľúčové slová: Dani evropske baštine, Bač, Dani Bača