Rozprávala mi stará mama


V sobotu 20. augusta odznel výročný koncert kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára zo Selenče. Takýmto spôsobom zaznamenali 75 rokov od založenia spolku. Účasť zobrali všetci členovia selenčského spolku, čiže všetky sekcie boli zapojené do programu.

Cieľom spolkárov bolo priniesť divákom niečo nové, čo možno v Selenči ešte nevideli a zdôrazniť to, že Selenča má čo ukázať, len treba umožniť iniciatívnym a talentovaným ľudom priestor na realizáciu. Tak vznikol zaujímavý scenár, ktorý bol zameraný na priebeh jedného roka Selenčanov v období, kedy boli mladí starí rodičia aktuálnych členov (vyše 50 rokov dozadu). Názov programu bol „Rozprávala mi stará mama“. Nebol to klasický kultúrno-umelecký program, ale bolo to ako také menšie divadlo, čo veľmi oslovilo divákov a veríme, že si takto spolkári obhájili dôveru u divákov a že sa všetci tešia na ich ďalšie projekty.

„Rozprávala mi stará mama – má viacero významov. Dva sú také subjektívne, že naozaj mi rozprávala stará mama, ako to bolo kedysi. Nie iba moja stará mama, ale staré mamy členov spolku a všeobecne naši spoluobčania. Druhý je ten, že moja stará mama Katarína Berédiová pôsobila dlhé roky ako umelecká vedúca a zanechala za sebou nezabudnuteľnú prácu. Keďže o rok viac ako mám ja sa na nás pozerá z nejakého iného miesta, tak naživo mi nemohla rozprávať a dávať rady, ale práve cez jej bohatú činnosť nám všetkým rozprávala. Vďaka archívnym materiálom sme čerpali aj z jej činnosti a obnovili niektoré choreografie. Tretí význam je taký všeobecný. Uvedomujeme si, že naše generácie sú posledné, ktoré majú živý prameň čerpania. Lebo ešte naše staré mamy chodia oblečené v krojoch každodenne a pre nich to, čo mi dnes nazývame folklórom, bol každodenný život. Verím, že o tom ešte len budú písať knihy a že si to aj iní ľudia všimnú a nejakým spôsobom sa to nenechá zabudnúť. Čiže po nejakom čase, keď my budeme v ich veku, už nebudeme môcť rozprávať deťom, ako sme to my robili, ale jediné čo z našej slovenskej identity a folklóru budeme môcť rozprávať, ako kedysi nám rozprávala naša stará mama.“ Jaroslav Berédi

Staré mamy na tomto koncerte boli Zuzana Švecová a Mária Turanská, ktoré čítali pripravený scenár, ale aj pomáhali pri písaní a navrhovali úpravy, ktoré veľmi obohatili a spestrili toto výročie, za čo im a Vlaste Faďošovej patrí úprimná vďaka všetkých spolkárov. Účinkujúcich sprevádzalo rozprávanie starej mamy, ako to bolo kedysi a oni dopĺňali túto krásnu rozprávku svojimi bodmi, ktoré pripravili pre toto výročie. Tak bolo možno vidieť na javisku striedanie všetkých sekcií spolku.

Ako najstaršia – divadelná sekcia spestrila výročný koncert scénkami, ktorými ukázali niektoré obyčaje alebo zážitky zo životov starých rodičov. Boli to napríklad Mikuláš, Lucka, rôzne svadobné obyčaje a iné. Ako to oni najlepšie aj vedia, pripravili si niektoré scénky na žartovný spôsob a neraz rozosmiali divákov v zaplnenom hľadisku sály domu kultúry.

Ďalej účasť zobral orchester, ktorému patrí obrovská pochvala a vďaka od strany vedenia spolku a ostatných členov. Mladí nádejní muzikanti sprevádzali všetky body a ukázali, že aj napriek svojmu mladému veku sú usilovní, zodpovední a že sú svojim spôsobom profesionáli.

Na javisku sa ešte striedali sólo spevy, dievčenská spevácka skupina a tanečná skupina.

Ideový tvorca, scenár a režisér výročia je Jaroslav Berédi, koordinátorka projektu je Malvína Zolňanová.

Tanečníkov a spevákov pripravoval umelecký vedúci Jaroslav Berédi a orchester pracoval pod vedením Zlatka Klinovského.

Pri prípravách pomáhali všetci členovia, aktívne sa zapájali a iniciatívne prichádzali s novými návrhmi na doplnenie alebo úpravu programu.

Finančne podporili AP Vojvodina, Obec Báč, NRSNM, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pomohol nám aj Slovan progres.

Zo strany spolkárov vďaka patrí všetkým, ktorí prišli alebo sledovali program naživo. Vďaka za plné hľadisko a taktiež vďaka za krásne a úprimné reakcie počas a po programe. Taktiež vďaka patrí Teodóre Kášovej, Marcelovi Rybárskému a Anne Strehárskej, ktorí nám pomohli pri vyhotovený reklamných materiálov. Vďaka aj našim rodinám, ktoré nás podporujú a pomáhajú nám.

Vedenie spolku verejne ďakuje svojim členom, že zvládli prípravy na výbornú a za to, že nechali srdce na javisku.