Príbeh „Rozprávala mi stará mama“ vo fotografiách
16. Jun. 2021 | Jaroslav Berédi Zdieľať


Výzva pre fotografov amatérov

Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára v rámci osláv 75 rokov od založenia spolku, vyzýva všetkých fotografov a najmä členov spolkov a súborov vojvodinských Slovákov, aby zobudili svoje umelecké schopnosti a aby zastavili čas v tom správnom okamihu.

Selenčský spolok oslávi svoje 75. narodeniny v roku 2022 a naplánovaná je aj výstava fotografií, ako jedna zo sprievodných manifestácií. Výstava nebude súťažného charakteru. Cieľom výstavy je zoskupiť milovníkov fotografie, vytvoriť tematickú zbierku fotografií z Vojvodiny a umožniť fotografom, aby sa navzájom zoznámili a vymenili si skúsenosti a znalosti.

Témou výstavy fotografií je ROZPRÁVALA MI STARÁ MAMA.

Celé výročie spolku bude prebiehať v duchu tejto témy. Žáner fotografii nie je určený. Téma je dostatočne široká a umožňuje umelcom rozmýšľať a stvárať.

Fotografie treba zaslať do 30. novembra 2021. Fotky treba zachovať v čo najväčšom rozlíšení, aby bolo možné fotky vytlačiť bez straty kvality. Jeden fotograf môže poslať maximálne 3 fotografie.

Každá fotografia musí byť v JPEG formáte a okrem toho musí obsahovať názov fotografie a krátky ľubovoľný popis. Týmto popisom môžete v krátkosti vyrozprávať príbeh, spojený s fotografiou. Ďalej je potrebné uviesť meno a priezvisko
autora/-ov, trvalé bydlisko, dátum narodenia a názov spolku alebo súboru, ak je členom. Ak sú na fotke osoby, potrebné je, aby súhlasili so zverejnením a pokiaľ sa s tým zhodujú, poslať zoznam ľudí. Potrebné údaje môžete poslať vo formáte .docx (MS Word), .txt (klasický Poznámkový blok – angl. Notepad), alebo nám ich napísať v maily, z čoho musí byť jasne naznačené, ktoré údaje sa vzťahujú na ktorú fotku.

Svoje fotografie môžete zasielať na e-mailovú adresu
foto-vyzva@kusjanakollara.org.

Projekt finančne podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Foto výzva

Kľúčové slová: foto vyzva