Čo sa stalo šej nového?
20. Apr. 2021 | Jaroslav Berédi Zdieľať


V rámci pravidelnej činnosti v jednom roku, každý kultúrno-umelecký spolok v čase celostvetovej pandémie musí prispôsobiť svoje aktivity. Od starých a dobrých vystúpení a zájazdov sa naša činnosť zmenila na nahrávanie video spotov. No, a čo?

Dievčenská spevácka skupina nahrala svoj druhý video spot. Tento krát je to veselá a žartovná pesnička Čo sa stalo šej nového a v tomto štýle je koncipované aj video ku spomenutej piesni. Nahrávané bolo v priestoroch podniku Zlatno burence 186 zo Selenče. Iniciatíva pustiť sa do niečoho takéhoto, nastala úplne spontánne na skúškach speváckej skupiny. Keďže sme nacvičovali zmäs piesní (ktorú sme nahrali a tiež môžete očakávať video) a boli sme z toho vyčerpaní, lebo ide o trošku náročnejšie piesne, tak sme sa rozhodli vytvoriť si veselšiu atmosféru. Všetkým sa pracovalo veľmi dobre a vždy s úsmevom na tvári. Hlavne sa to preukázalo pri nahrávaní video spotu, po čom sme nestrácali úsmev z tváre aj nasledovné dni.

Náš spot oslovil tisíce ľudí, ktorí vyjadrili spokojnosť a záujem o našu tvorbu. Veríme, že sme aj im vyčarili úsmev.

Pod scenár sa podpisujú členovia KUS Jána Kollára. Tak isto aj výber krojov, ktoré mali diečatá oblečené. Tu, ako aj pri organizácii a realizácii, samozrejme patrí vďaka našim rodinám a kamarátom, ktorí nám pomáhali. 

Hudbu nahrali Juraj Súdi ml. a Jaroslav Berédi, ktorí aj hrali spolu s Jurajom Berédim - Ďukym. Úpravu pre orchester mal na starosti Juraj Súdi ml.

Koordinátorkou celého projektu je predsedníčka spolku Malvína Zolňanová, ktorá vybavila všetky veci a veľmi pomáhala pri nahrávaní audia a videa.

Réžiu, kameru a strih mal na starosti Jaroslav Berédi.

Sme nesmierne radi, že máme skupinu šikovných ľudí, ktorí sami dokážu vytvoriť niečo, ako je aj tento video spot a že takýmto spôsobom zachovávajú piesne, kroje, tance, tradície a vplývajú na mladších, čí čas ešte len nastane.

Projekt finančne podporila Obec Bač. Ďalej nám pomohli majitelia podniku Zlatno burence 186, Tectona KSC a Juraj Berédi - Ďuky.

Ďakujeme.

Kľúčové slová: spot