V dňoch 7. a 8. júla konali sa oslavy 260 rokov Selenče, v ktorých sa zúčastnil aj KUS Jána Kollára a predstavil sa rôznymi choreografiami a piesňami.

Prvého dňa (v sobotu) sa uskutočnila výstava fotografií slovenských krojov pod názvom Slovenská krása-karavána slovenských krojov autorov Branislava Kokavca a Pavla Surového. Organizátormi tohto podujatia boli Kultúrne centrum Kysáč a KUS Jána Kollára v spolupráci s MS Selenča. Výstavy sa zúčastnili aj členovia spolku Jána Kollára tak, že prezentovali selenčské kroje z rôznych období na módnej prehliadke.

Vo večerných hodinách uskutočnil sa kultúrno umelecký program, na ktorom sa tanečná skupina predstavila pôvodným Kyjáčkovým tancom. Dievčence na sebe mali špecifické kyckavé „na široko“ zviazané kašmerínové ručníky a kašmerínky. Chlapci mali okolo struku vyšívané ketene taktiež s kyckami. Dodatočnú autentickosť dali aj kyjáky v rukách mladých a veselých tanečníkov. Tanečná skupina obohatila výstup speváčky Anny Berédiovej, finalistky šou Zem spieva , tancujúc novú štylizovanú choreografiu. Aj spevácka skupina sa taktiež zúčastnila piesňami V našom dvore, Darmo vy mňa, mamko a Hrešte ma, bite ma za sprievodu Orchestríka základnej školy a komorného zboru Zvony. Spevácku skupinu nacvičila Anna Berédiová a tanečnú skupinu predsedníčka spolku Malvína Zolňanová. Nakoniec si všetci účastníci zaspievali pieseň Nad Selenčou.

V nedeľu 8. 7. na školskom dvore bol usporiadaný jarmok, na ktorom bola možnosť si obzrieť a kúpiť rôzne suveníry, náhrdelníky, typické výrobky s motívmi Selenče. Po jarmoku nasledoval detský program, ktorý pripravili nielen selenčské, ale aj deti a hostia zo Slovenska, ktorí boli hosťami počas týchto osláv a svojou prítomnosťou obohatili naše jubileum. Na programe sa zúčastnil aj KUS Jána Kollára choreografiou V našom dvore. Z programu všetci prítomní išli na slávnostný defilé. Počas defilé si tanečná skupina zatancovala jednu časť choreografie. Cestou sa spievalo, hralo, tancovalo...

Záver osláv bol na školskom dvore, kde sa konala tanečná zábava pri hudbe selenčských hudobných skupín: ZOZ, Kardio band, Leopold band, Euro band, skupina Maks. Na tejto zábave si zatancovali nielen mladí, ale ľudia všetkých vekových kategórií, čo potešilo organizátorov.

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

Kľúčové slová: Oslavy, 260, Selenča