Nová publikácia nášho spolku
14. Jan. 2021 | Jaroslav Berédi Zdieľať


Ku koncu roka 2020 sme boli veľmi aktívni. Svedčia o tom aj úspešne dotiahnuté projekty, ktoré sme si naplánovali na tento rok. 

Po vydaní dokumentu Priadky sa nám podarilo vydať publikáciu pod názvom Činnosť sprevádzaná hudbou. Ako autor sa podpisuje Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára zo Selenče. Pracovala na tom skupina ľudí, ktorí mali niečo spoločné s obsahom samotnej publikácie.

V tejto knihe je zobrazená činnosť spolku od roku 2015 až do konca 2020 v podobe notových zápisov. Zhrunuli sme všetky body, s ktorými sme sa predstavili na rôznych podujatiach. Obsah je rozdelený do kapitol. Každá sekcia kultúrno-umeleckého spolku má svoju kapitolu a samozrejme obsahom týchto kapitól sú notové zápisy, ktoré boli použité pri predstavovaní sa tej konkrétnej sekcie v spomenutom časovom perióde. 

Okrem toho, na začiatku je príhovor aktuálnej predsedníčky Malvíny Zolňanovej, ako aj pár slov o spolku na úvod.

Publikácia bola vydaná za finančnej podpory Obce Báč. Tak isto nás podporili aj Pokrajinský sekretariát pre kultúrua Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na príprave sa podielali:

  • Notový materiál: Juraj Súdi ml.
  • Texty: Malvína Zolňanová
  • Grafická úprava: Jaroslav Berédi
  • Ilustrácie: Juraj Berédi

Ak má niekto záujem o knihu môže nám napísať e-mail (jaroslav.beredi@kusjanakollara.org) alebo na Facebookovej stránke Kus Jána Kollára a nejako Vám ju poskytneme. Kniha je úplne zadarmo.

Kniha je dostupná aj v elektronickej podobe na našom webe (PROMO -> Na stiahnutie). 

Kľúčové slová: kniha, publikacia, cinnost sprevadzana hudbou