Výstava archívnych fotografií o činnosti divadelnej sekcie
25. Nov. 2020 | Jaroslav Berédi Zdieľať


Dňa 25. októbra 2020 v priestoroch Domu kultúry v Selenči bola uskutočnená výstava archívnych fotografií o činnosti divadelnej sekcie kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára. Týmto podujatím sme si pripomenuli 125 rokov od zahraného prvého divadelného predstavenia v Selenči. Po výstave, so začiatkom o 20.00h, divadelný súbor Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca zahral divadelné predstavenie Profesionál v réžii Richarda Sanitru a Jána Chalupku.

Výstava bola zrealizovaná z projektu a na starosti ju mali Iveta Pecníková, Dana Pavlíniová, Jasmina Junčoviarová, Ján Junčoviar, Zdenko Nosál a Tereza Žjaková. Technické veci mal na starosti Štefan Rožnaji. Okrem fotografií zo spolku, na výstave sa nachádzajú aj fotografie zo súkromného archívu Jána Jochu, Kataríny Molnárovej, Zuzany Javorníkovej, Pavla Pavlíniho, Anny Fodorovej, Jána Junčoviara a Juraja Berédiho – Ďukyho.

V súčasnosti divadelná sekcia pri kultúrno-umeleckom spolku sa stretáva príležitostne. Zoskupujeme sa v spolku keď sa priprávame na veselé vystúpenia, pri ktorých sa všetci príjemne bavíme. V rokoch 2018 a 2019 sme natáčali časť novoročného programu TV Petrovec a snažíme sa aj naďalej na rôzne spôsoby udržať divadelnú činnosť v Selenči. Preto sme aj na takýto spôsob, našou výstavou, sprítomnili kus divadla v podobe fotografií.

Vystavu finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zajraničí, AP Vojvodina a Obec Báč. 

Tereza Žjaková

Kľúčové slová: divadlo