Od 26. do 29. júla kultúrno umelecký spolok Jána Kollára zo Selenče pobudol v Oraviciach na Slovensku. Selenčský spolok sa zúčastnil na festivale Pod Osobitou, kde sa v sobotu predstavili hodinovým programom. V nedeľu vystupovali najprv v Oraviciach a potom  svoju činnosť predstavili aj na festivale Witowianska vatra v Poľsku. Predstavili sa tancami Oči, oči, Z teho konca na ten koniec, Kyjáčkový tanec a V Selenči na tanci. Tancom spestrili aj sólo spev Anny Berédiovej. Okrem Ane, zaspievali si aj  Magdalena Kaňová, Andrej Pavlov, Davorin Gašparovský a Zlatko Klinovský, ktorý sa predstavil zmesou piesní.  Spevácka skupina obecenstvu v Oraviciach a vo Witove v Poľsku, predviedla výber  slovenských  ľudových piesní pod názvom Veje vetor hore dolinami, S kade ja chodievam tam aj stormy plačú, Pod oblôčkom zahradôčka tŕnim pletená, ktoré nacvičila Anna Berédiová.  Tieto body sprevádzal orchester, ktorý mal na starosti Juraj Súdi ml. ako i prednes niektorých spevákov. Tanečníkov nacvičoval Marian Trusina. Jaroslav Berédi mal na starosti réžiu programu a pomáhal aj pri nácvikoch. Organizáciu zájazdu mala na starosti predsedníčka KUS Jána Kollára Malvína Zolňanová a tajomníčka Andrea Šoškićová. Selenčský spolkári predstavili iba časť slovenskej vojvodinskej kultúry na pódiu v zahraničí a plánujú sa takýmto programom predstaviť aj obecenstvu v Selenči. Najprv sa zúčastnia na Slovenských národných slávnostiach v sobotu 10. augusta a pobudnú aj v Čiernej hore, kde sa zúčastnia folklórneho festivalu v Herceg Novom.


Malvína Zolňanová

Foto: fb/@folklorneslavnostioravice

Kľúčové slová: Oravice, Slovensko