Vianočné obdobie nám pripomína pokoj, lásku a radosť z malých a nehmotných vecí, na ktoré počas celého roka zabúdame a nedbáme. Predsa najväčšiu radosť zo sviatkov majú deti.

Tak v Kultúrno-umeleckom spolku sme sa rozhodli prispieť k detskej radosti a zorganizovať vianočnú dielňu pre deti. Dielňa bola usporiadaná 21. decembra, kedy naše priestory odzváňali detským krikom.

Hlavnou témou dielne bola tvorba vianočných pohľadníc. Deti si, podľa návodov dievčat zo spolku, zhotovili nádherné pohľadnice s vlastnou úpravou. Tiež namaľovali vianočný stromček podľa svojich predstáv. Vedúcou dielne bola Andrea Šoškićová.

Pri odchode, za skvelú prácu a vynaložené úsilie, každé dieťa dostalo priliehavý vianočný darček. Darčeky poskytli MOMS Selenča, Kristína Kaňová, Renáta Súdiová, Kvetoslava Švecová-Kočondová, Patrik Rago, Darina Týrová a Peter Valašek.

Dielňu hodnotíme ako úspešnú a určite budú organizované aj ďalšie dielne v budúcnosti.

 

Kľúčové slová: vianoce, kus jana kollara, deti